fbpx

Zarezerwuj

Zarezerwuj

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Polityka prywatności

Polityka prywatności ma na celu pomóc zrozumieć, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

Administratorem danych osobowych jest Patrycja Kwaśna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WORKER SUPPORTER Patrycja Kwaśna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 118-173-45-50, REGON 146526482.

Dane osobowe są gromadzone oraz przetwarzane zgodnie z RODO w celach i na zasadach określonych w Klauzuli Informacyjnej oraz w niniejszej Polityce Prywatności dostępnej na www.TrenerZawodowy.pl

Pliki cookies

Cookies powszechnie znane jako „ciasteczka” są to niewielkie pliki zapisywane na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę przez strony internetowe, które są przez niego odwiedzane. W plikach cookies zawarte są dane, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce, z której korzysta użytkownik może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji stron internetowych.

 1. Worker Supporter lub partnerzy współpracujący zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i w innej formie na urządzeniach końcowych (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskują dostęp do informacji zbieranych z wykorzystaniem plików cookies i innych technologii identyfikujących urządzenia końcowe.
 2. Pliki cookies są danymi informatycznymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym, w tym portali i serwisów internetowych czy aplikacji. Plik cookie co do zasady zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, czas swojego działania i losowy kod. Dzięki plikom cookies możemy dostosować swoją ofertę lub przekazać treści do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających naszą stronę; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby odwiedzające stronę korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; oraz dostarczania osobom odwiedzającym stronę treści lepiej dopasowanych do ich zainteresowań.
 3. Stosujemy następujące rodzaje plików cookies:
  1. sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  2. stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  3. wydajnościowe – pozwalające zbierać informacje o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
  4. funkcjonalne – pozwalające “zapamiętać” wybranych przez użytkownika ustawień;
  5. techniczne – niezbędne, aby Twój profil mógł prawidłowo działać, zapewnić bezpieczeństwo Twoich transakcji, utrzymać Twoją sesję, kiedy odwiedzasz i logujesz się na swój profil, zapamiętać, czy wyrażasz zgodę na wyświetlanie niektórych treści.
  6. reklamowe – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
  7. statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.
 4. Worker Supporter wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 5. Czasami […] może korzystać z zewnętrznych wydawców w celu obsługi reklam i optymalizacji komunikacji marketingowej. Informacje gromadzone przez wydawców mogą zawierać dane, takie jak dane geolokacyjne (na podstawie adresu IP) lub dane kontaktowe, np. adres poczty elektronicznej.
 6. Z zasady domyślnie dopuszcza się przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Osoby przeglądające stronę mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać korzystając z ustawień Twojej przeglądarki:
 1. Ograniczenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 13 listopada 2019 roku.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych jest Patrycja Kwaśna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WORKER SUPPORTER Patrycja Kwaśna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 118-173-45-50, REGON 146526482.
 2. Dane osobowe są gromadzone oraz przetwarzane zgodnie z RODO w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności oraz w niniejszej Klauzuli Informacyjnej.
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Patrycja Kwaśna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WORKER SUPPORTER Patrycja Kwaśna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 118-173-45-50, REGON 146526482.
 4. Kontakt z Administratorem Danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@trenerzawodowy.pl lub drogą tradycyjną – pisemną na adres korespondencyjny: Worker Supporter Patrycja Kwaśna, ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i formularzy newsletteru oraz innych form kontaktu z WORKER SUPPORTER Patrycja Kwaśna, w celu świadczenia usług związanych z przeprowadzeniem szkolenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), kontaktu z uczestnikiem szkolenia w celu przekazania informacji organizacyjnych na temat szkolenia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora) dochodzenia możliwych roszczeń wobec Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora) oraz, w zakresie reakcji na informacje przesłane WORKER SUPPORTER Patrycja Kwaśna z wykorzystaniem formularza kontaktowego, realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:
  1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów,
  2. współpracownikom WORKER SUPPORTER Patrycja Kwaśna realizującym proces szkolenia, w szczególności Trenerom współpracującym z WORKER SUPPORTER Patrycja Kwaśna w zakresie przeprowadzenia szkolenia,
  3. bankom w przypadku konieczności przeprowadzenia rozliczeń,
  4. innym zewnętrznym podmiotom wspierającym WORKER SUPPORTER Patrycja Kwaśna w zakresie usług informatycznych, księgowych lub współpracujących z WORKER SUPPORTER Patrycja Kwaśna w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z WORKER SUPPORTER Patrycja Kwaśna i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), niemniej ze względu na technologie przetwarzania danych wykorzystywaną przez Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w Dublinie, będącego podmiotem przetwarzającym dla WORKER SUPPORTER Patrycja Kwaśna, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane poza EOG, przy czym operacje takie opierają się na Standardowych klauzulach umownych, opracowanych w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej z dnia 5 lutego 2010 r. (2010/87/UE). Ponadto, Microsoft przeszedł procedurę certyfikacji, monitorowaną przez Departament Handlu USA, zgodnie z wymogami określonymi w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Program Tarcza Prywatności UE-USA — Privacy Shield Framework.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:
  1. dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co do zasady maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
  2. wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych (tj. co do zasady przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku),
  3. dane dla celów marketingowych: – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody; w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu WORKER SUPPORTER Patrycja Kwaśna – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu,
  4. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, jest warunkiem zawarcia umowy. W razie niepodania danych osobowych, WORKER SUPPORTER Patrycja Kwaśna nie będzie w stanie świadczyć usług związanych z przeprowadzeniem szkolenia.
 12. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

Zapisz się do newslettera